…APEX to szczyt, wierzchołek górski, ale także “najwyższej klasy, niedościgniony, doskonały”

U nas jednak nie tylko słowa nabierają nowych znaczeń...

KILKA SŁÓW O HISTORII FIRMY I CO NAS WYRÓŻNIA OD INNYCH SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

Firma Apex English powstała w 2001 roku, gdy okazało się, że grupa lektorów pracujących na Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu i pasjonujących się pracą dydaktyczną także poza murami Uniwersytetu, będzie w stanie znacznie efektywniej sprostać oczekiwaniom i zapotrzebowaniu swoich licznych klientów w ramach jednej firmy świadczącej usługi w nauczaniu języka angielskiego i specjalistycznych konsultacjach językowych, raczej niż gdy będą robić to indywidualnie jak to działo się do tej pory. W efekcie więc powstanie firmy Apex English odbyło się w innym kontekście rynkowym niż to dzieje się zazwyczaj.

Zazwyczaj, gdy powstaje szkoła językowa, najpierw rekrutuje ona lektorów, po czym pozyskuje klientów szeregiem działań marketingowych. W przypadku Apex English najpierw była wysoko wykwalifikowana i pożądana na rynku usług językowych grupa współpracujących ze sobą lektorów, którzy dzięki szerzącej się doskonałej opinii na nasz temat i polecaniu przez kolejnych zadowolonych klientów prowadzili już owocną współpracę z szeregiem liczących się na rynku firm, a dopiero później powstała firma Apex English.

Naszym następnym krokiem było usprawnienie i ujednolicenie procesu obsługi klienta oraz wdrożenie najlepszych standardów współpracy z najbardziej wymagającymi podmiotami. Wszystko to bez zabiegów marketingowych! Zasada „word-of-mouth”, czyli polecenia przez klienta zawsze stała u podstaw naszego sukcesu. I to dzięki niej przeszkoliliśmy i nadal szkolimy setki zadowolonych klientów!

Nasza wartość dodana

Nasza wartość dodana to

KADRA APEX ENGLISH i PROCES OBSŁUGI KLIENTA APEX ENGLISH

Naszą kadrę stanowi grupa lektorów, pracowników naukowych i dydaktycznych legitymujących się wieloletnim stażem na filologii angielskiej UAM i innych wyższych uczelniach Poznania, gdzie poza nauczaniem studentów anglistyki praktycznej znajomości języka angielskiego, prowadzimy również od wielu lat metodyczne kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe dokształcające aktywnych nauczycieli języka angielskiego, którzy po zdobyciu certyfikatów CAE lub studiach zaocznych pracują w szkołach publicznych i szkołach językowych i nadal chcą (lub muszą) podnosić swoje kwalifikacje. To my jesteśmy tymi, którzy uczą nie tylko Państwa ale i nauczycieli uczących później w innych szkołach językowych!

Mimo, że Apex English jest szkołą niewielką i działa tylko na lokalnym poznańskim rynku, nie boimy się współpracy z firmami zarówno mniejszymi jak i dużymi oczekującymi profesjonalnych szkoleń językowych dla dużych grup pracowników. Dzieje się tak dlatego, że przy przywiązaniu do ideałów dostarczania najwyższej jakości w nauczaniu języków obcych, Apex English posiada liczne serdeczne kontakty w środowisku najwyższej klasy profesjonalistów wywodzących się z kadry naukowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Filologii Angielskiej. Umożliwia nam to ciągłe czerpanie z tego rezerwuaru talentów dydaktycznych i, w razie potrzeby, daje nam dużą elastyczność kadrową i zdolność poszerzania naszej bazy współpracujących z nami najwyższej klasy lektorów. Nasi trenerzy wsparci dużymi sukcesami w życiu zawodowym i obeznani z najnowszymi trendami w nauczaniu języka po licznych stypendiach na uczelniach amerykańskich i brytyjskich stanowią potencjał, którym z radością dzielimy się z naszymi klientami.

PROCES OBSŁUGI KLIENTA APEX ENGLISH

 • Ustalenie terminu i miejsca przeprowadzenia ewaluacji (u klienta lub w siedzibie szkoły)
 • Przeprowadzenie testów ewaluacyjnych pisemnych i ustnych, po podziale słuchaczy na już certyfikowanych i niecertyfikowanych (inny zestaw testów). Wstępne rozmowy określające indywidualne potrzeby słuchaczy.
 • Szeregowanie na poziomy nauczania odbywa się wg skali zgodnej z Dyrektywą Rady Europy (poziomy od A0 do C2) bez względu na późniejszy profil kursu.
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
Po dokonaniu ewaluacji kontakt z klientem niezwłocznie po dokonaniu analizy wyników testów i zaszeregowania słuchaczy. W zależności od liczby słuchaczy procedura zaszeregowania trwa 1-2 dni.W zależności od potrzeb klienta na tym etapie przygotowywany jest też indywidualny program nauczania.
 • Proces nauczania prowadzony jest w pełni fachowo i rzetelnie przez doskonale przygotowanych merytorycznie lektorów z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Zajęcia odbywają się zawsze w przyjacielskiej, otwartej atmosferze.

Pełniony jest stały nadzór metodyczny.

 • Stosowane są nowoczesne metody podejścia komunikatywnego z priorytetem komunikacji słownej i uwzględnieniem dodatkowych potrzeb klienta. Poza ewentualnym podręcznikiem wiodącym istnieje pełne wsparcie materiałami dodatkowymi z uwzględnieniem nagrań audio i video, czasopismami anglojęzycznymi, podręcznikami uzupełniającymi, etc. Standardowe programy obejmują testy w trybie miesięcznym lub kwartalnym i testy (egzaminy) podsumowujące postępy raz na semestr.
 • Faktura za przeprowadzone zajęcia wystawiana jest z dołu, po zakończeniu miesiąca (lub z góry przy płatnosciach kwartalnych) wraz z wymaganą przez klienta dodatkową dokumentacją rozliczeniową (listy obecności itp.). W przypadku płatności za kwartał z góry dodatkowy rabat 10%.
 • Preferowana jest płatność w terminie 7-14 dniowym, przelewem na rachunek firmy.
 • Bardzo dziękujemy za punktualne rozliczenia za wykonywaną usługęJ

TERAZ WSZYSTKIE KURSY I TESTY DOSTĘPNE ONLINE!

OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH APEX ENGLISH

AUTORSKIE KURSY OGÓLNOJĘZYKOWE I BIZNESOWE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

UNIKATOWA OFERTA SPECJALNA DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH STUDENTÓW ANGLISTYKI

CENY KURSÓW BIZNESOWYCH I OGÓLNO JĘZYKOWYCH DLA FIRM I SŁUCHACZY INDYWIDUALNYCH

CENNIK

 • PODSTAWOWA STAWKA ZA GODZINĘ LEKCYJNĄ (45 min)- 95 zł

  SŁUCHACZE INDYWIDUALNI

 • STAWKA Z RABATEM 90 zł

  PRZY USŁUDZE W ILOŚCI POWYŻEJ 30 h MIESIĘCZNIE (łącznie za wszystkie kursy u jednego klienta)

 • STAWKA ZA GRUPĘ (2-6 os.) od 120 zł
 • TEST JĘZYKOWY 100 zł

  Pełen test językowy (sprawdzenie sprawności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu) - całkowity czas trwania testów to ok. 90 minut dla 1-3 osób plus dodatkowo ok. 20 minut na każdą kolejną osobę.

  dodatkowo 35 złotych za każdą kolejną osobę w trakcie jednej sesji.

 • Test sprawności mówienia (ok. 20 minut): 40 zł/os telefoniczny
  40 zł/osone-to-one

nr konta bankowego: 14 1140 2004 0000 3402 4643 4041

CO NASI KLIENCI MÓWIĄ O NAS PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Kompania Piwowarska
Kompania Piwowarska
Read More
Firma Apex English współpracuje z Kompanią Piwowarską SA od 2000 roku i prowadzi w naszej siedzibie kursy biznesowe i ogólnojęzykowe języka angielskiego na poziomach od A1 do C2. Są to zarówno kursy przygotowawcze do certyfikatów językowych (CFC, CAE, BEC, IELTS) jak i autorskie kursy profilowane dla potrzeb zawodowych słuchaczy. Prowadzone są zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne. Apex English do tej pory przeszkoliła u nas ponad 160 osób. Kompania Piwowarska SA jako wiodący producent piwa w Polsce przykłada dużą wagę do sprawności językowej i komunikatywności pracowników i potwierdzamy, że Apex English dzięki profesjonalizmowi swoich lektorów oraz rzetelnej i kompleksowej obsłudze klienta od fazy wstępnej ewaluacji aż po testowanie stopnia osiągniętych postępów, w pełni spełnia nasze oczekiwania. Firma ta, choć niewielka, zatrudnia najwyższej klasy lektorów, w tym trenerów z wieloletnim stażem na anglistyce w Poznaniu i stopniem doktora filologii angielskiej oraz przykłada dużą wagę do jakości oferowanych usług. Zajęcia prowadzone są z dużą swobodą, co wraz z otwartym i przyjacielskim nastawieniem lektorów do słuchaczy jest poważnym atutem i czynnikiem motywującym ich do intensywnej nauki języka. Firma Apex English godna jest najwyższej rekomendacji
Still
Still
Read More
Firma Still Polska współpracuje z firmą Apex English w zakresie indywidualnych kursów języka angielskiego od roku 2007. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny, a techniki i metody dydaktyczne oraz duża różnorodność materiałów szkoleniowych sprawiają, że nauka jest nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim skuteczna. Podkreślić należy, że kwalifikacje lektora Rafała Żuchowskiego, jego predyspozycje osobowościowe oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb słuchaczy motywują do doskonalenia znajomości języka angielskiego. Z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z firmą w zakresie kursów językowych, a także polecamy ją każdej zainteresowanej firmie.
Randstad
Randstad
Read More
Firma Apex English współpracuje z firmą Randstad od 2006 roku. Grupowe i indywidualne kursy języka angielskiego biznesowego prowadzone są na poziomach od A2 do B2. Do tej pory udział w tych szkoleniach językowych wzięło 10 osób. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny, dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia/grupy, w bardzo miłej atmosferze.
Macrix Polska
Macrix Polska
Read More
Firma Apex English współpracuje z Macrix Polska Sp. Z o.o. od 2002 roku. Prowadzi w naszej siedzibie kursy biznesowe języka angielskiego na poziomach od A1 do C1 w grupach od dwóch do czterech osób uczonych przez Radosława Dylewskiego i Rafała Żuchowskiego. Do tej pory przeszkolono 12 osób, które z powodzeniem korzystają z nabytej i doskonalonej dzięki Apex English znajomości języka na licznych wyjazdach służbowych, m.in. do Niemiec, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny i Chin. Macrix Polska jako twórca wiodącego oprogramowania dla przemysłu (głównie dużych międzynarodowych koncernów), przykłada dużą wagę do sprawności językowej i komunikatywności pracowników i z przyjemnością potwierdzamy, że Apex English umożliwia nam skuteczną realizację tego celu.
Józef Eckert, Prezes Macrix Polska Sp. Z o.o.
Previous
Next

Kontakt

Apex English Centrum Usług Językowych

ul. Leszka 48, 61-062 Poznań

tel. +48 504 20 40 60

email apexenglish@gmail.com